Wat kost HiMacs®

Het product HiMacs® is kostbaar en de verwerking vraagt veel handenarbeid (frezen, schuren, polieren,…) zodat het aanschaffen van een product uit HiMacs® een bepaalde investering vraagt. Maar deze investering betaald zich meer dan terug door de lange levensduurte en het onderhoudsgemak dat solid surface heeft ten opzichte van andere materialen die voor dezelfde toepassingen worden gebruikt.  Daar de ene toepassing meer handelingen  en dus ook werkuren nodig heeft dan de andere is het niet mogelijk om een eenheidsprijs te kleven op projecten met HiMacs®, elk project wordt afzonderlijk bekeken.